Výsledky aplikace profesionální vlasové péče u našich pacientů (Hair Therapy, Professional Care)
Výsledky aplikace domácí péče o pokožku u našich pacientů (Skin Therapy, Home Care)

Společnost Scimed Biotechnologies s.r.o vyvíjející produkty allstem. užívá moderní technologie a metody produkce v kontrole kvality včetně identifikace a charakterizace bioaktivních látek v přípravcích.

Příkladem jsou fotografie níže pořízené pomocí transmisního elektronového mikroskopu Philips Morgagni 268D.

Na fotografiích jsou znázorněné  exosomy z vzorku lyofilizátu resuspendované ve fyziologickém roztoku, neboli solvent solution. Naprostá většina vezikul má membránu zachovalou bez znatelného poškození, jejich velikost se pohybuje od 50 do 300 nm. Fotky potvrzují nejen přítomnost těchto nanometrových částic, ale především šetrnost lyofilizace a zachování integrity a funkčnosti exosomů v našich produktech i po opakovaném rozmrazování. Exosomy na fotografiích jsou barveny negativním 2% molybdenanem amonným při 89 000x zvětšení.

Velice zajímavá je fotografie č. 3, na které je vezikul obalený clathrinem. Clathrin je protein obalující extracelulární vezikuly zprostředkované endocytózou, který reguluje mnoho buněčných fyziologických procesů, jako je internalizace růstových faktorů a receptorů. Kromě patrných exosomů jsou v pozadí také vidět proteinové částice (malé bílé kuličky všude na pozadí fotek). Pořízení fotek bylo provedeno ve spolupráci se státním zdravotním ústavem (SZÚ) v České Republice.