Kosmetické přípravky řady allstem. a estéme obsahují řadu bioaktivních molekul odvozených z kmenových buněk, které mají nejen anti-age efekt, ale také účinné vlastnosti týkající se hojení
a regenerace tkání po utrpění různých typů odřeniny, rány či popáleniny.

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) se stávají inovativním nástrojem v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. MSC díky svým schopnostem přeměňovat se na jiné typy buněk a jedinečné vlastnosti tlumit zánět na místě rány, přitahují stále větší pozornost odborníků. Kromě toho jsou MSC schopné indukovat angiogenezi (důležitý fyziologický proces tvorby nových krevních cév během růstu, hojení ran, regenerace tkání). Díky tomu se stávají účinnou strategií pro urychlení hojení ran s menším jizvením.

Jak probíhá hojení kůže?

Rychlejší hojení ran zahrnuje spolupráci různých typů buněk a jejich derivátů. Buněčné a biochemické procesy během hojení ran lze rozdělit do čtyř hlavních fází: fáze hemostázy, fáze zánětu, fáze proliferace a fáze přestavby neboli remodelace. Po poškození kůže se okamžitě spouští hemostáza jako primární krok hojení, aby se zastavilo krvácení. Interakce mezi krevními destičkami
a kolagenem vede k aktivaci destiček a podpoře jejich shlukování. Shluky destiček se poté promění v stabilní sraženinu, která významně přispívá k vytvoření fibrinové sítě. Druhá fáze hojení ran, fáze zánětu pomáhá odstranit bakterie a tak tvoří základ pro vznik nové tkáně. Tato událost závisí především na aktivaci neutrofilů a makrofágů (imunitních buněk), které ovlivňují krvácení
a potlačují infekci. Fáze proliferace hojení rány zahrnuje vyplnění a pokrytí rány nazývané také epitelizace. Současně je nezbytné vytvořit nový komplex krevních cév, který poskytne dostatečné množství kyslíku a živin pro nově vznikající tkáň. V remodelační fázi dochází k ukládání kolagenu a úplnému pokrytí poškozeného místa novou tkání a nakonec vzniku jizvy. Vytvořená tkáň postupně získává pevnost a pružnost a rána se nakonec zcela uzavře.

Hlavní fáze hojení rány (Bian D 2022)

 

Co jsou exosomy a jak pomáhají při hojení?

Exosomy jsou váčky produkované MSC obsahující různé bioaktivní molekuly, včetně lipidů, proteinů, cytokinů, messenger RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA), long noncoding RNA (lncRNA), mitochondriální DNA (mtDNA) a také microRNA (miRNA) podílející se na regulaci hojení ran a zánětu. Kromě některých obecných molekul obsahují také specifické proteiny pro daný typ tkáně, které odrážejí jejich původ, které modifikují funkce buněk a podporují hojení ran kůže. Exosomy jsou výhodnější než MSC pro skladování a přenos biologických molekul a snižují rizika spojená
s použitím buněk, což přináší bezpečnější a efektivnější terapeutický plán.

Exosomy obsahují významné množství růstových faktorů včetně VEGF, TGF, FGF a HGF.  Exosomy vylučované kmenovými buňkami stimulují proliferaci a migraci keratinocytů a fibroblastů, buňky odpovědné za tvorbu tkáně v kůži. Výzkum dokázal že exosomy podporují rychlejší hojení ran a vykazují zvýšenou aktivitu buněk, které se podílejí na hojení, zlepšují proliferaci buněk kůže a snižují apoptózu (buněčnou smrt) po tepelném stresu.

MSC exosomy obsahují také specifické mikroRNA a tak působí jako prevence tvorby jizev během hojení ran. Expozice exosomů složkami, například kyselinou hyaluronovou, ještě více zlepšuje terapeutické účinky exosomů a podporují příznivější hojení ran. Tým vědců a vývojářů Scimed Biotechnologies s.r.o. neustále zkoumají nové možnosti jak propojit účinné kosmetické látky s inovací exosomů pro nejlepší efekt.

Reference:

Bian D, Wu Y, Song G, Azizi R, Zamani A. The application of mesenchymal stromal cells (MSCs) and their derivative exosome in skin wound healing: a comprehensive review.
Stem Cell Res Ther. 2022 Jan 24;13(1):24. doi: 10.1186/s13287-021-02697-9. PMID: 35073970; PMCID: PMC8785459.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *