Co je Psoriáza?

Psoriáza je běžné chronické autoimunní onemocnění postihující převážně kůži a souvisí s genetickou predispozicí a poruchou zánětlivého procesu. Ačkoli pro psoriázu neexistuje léčba, existují dobře známé postupy, jak zmírnit její symptomy. Terapie pro mírnou a středně těžkou psoriázu obvykle zahrnuje kombinaci glukokortikoidů, analogů vitaminu D a fototerapii. Léčiva používaná pro těžší formy psoriázy zahrnují látky, jako je methotrexát (MTX), retinoidy nebo cyklosporin a nověji také bioaktivní látky, jako jsou monoklonální protilátky a fúzní proteiny receptorů. Většina těchto látek snižuje buněčnou proliferaci nebo potlačuje imunitní aktivitu, zatímco bioaktivní látky cílí na zánětlivé cytokiny neboli signální molekuly. Dlouhodobé užívání těchto léčebných postupů často komplikují toxické vedlejší účinky, jako je hepatotoxicita, nefrotoxicita, hypertenze, třesavka, hypomagnezémie, hyperkalemie a nedostatečná imunitní odpovědi na léky.

Proto stále existuje potřeba alternativních léčebných metod pro pacienty s vysokým rizikem nebo nereagujícími na stávající léčbu. Kosmetické přípravky řady allstem mohou představovat nápomocnou metodu která přirozeně přispívá k potlačení příznaků psoriázy. Ačkoliv kyselina hyaluronová či niacinamid nejsou primárně určeny k léčbě psoriázy, někteří lidé mohou pociťovat mírné zlepšení při používání těchto látek jako součásti jejich péče o pokožku.

Účinnost produktu allstem. proti Psoriáze

Kyselina hyaluronová je látkou přirozeně se vyskytující v kůži a má schopnost udržovat hydrataci a podporovat zdravou pokožku. Může pomoci zvlhčit suchou pokožku, která je často spojována s psoriázou, a snížit míru zánětu. Je však třeba poznamenat, že kyselina hyaluronová se obvykle používá jako hydratační složka v kosmetických přípravcích a ne jako léčivý přípravek pro psoriázu.

Niacinamid, také známý jako vitamin B3, má protizánětlivé vlastnosti a může pomoci posílit ochrannou bariéru pokožky. V některých případech bylo pozorováno mírné zlepšení při používání niacinamidu u lidí s psoriázou.

Jsou to právě exosomy, produkty odvozené od kmenových buněk kteří představují potenciální alternativu k potlačení psoriázy. Mesenchymální kmenové buňky (MSC) jsou nejvíce klinicky testovanými buňkami s prokázanou bezpečností u lidských pacientů a v současné době jsou schváleny k použití při závažných zánětlivých poruchách.  Ačkoliv terapeutická účinnost MSC byla původně založena na migraci transplantovaných MSC do poškozených nebo nemocných tkání, kde se diferencují, pozorovalo se malé množství těchto buněk v biologicky relevantním počtu v postižených tkáních, i přesto že došlo k funkčním zlepšením. Až v roce 2007 bylo zjištěno že za terapeutickou aktivitu nestáli samotné MSC ale exosomy, lipidové membránové váčky bohaté na proteiny, cytokiny, růstové faktory, které zprostředkovávají buněčnou komunikaci. Exosomy jsou silně imunomodulační a mohou potlačit zánět zvýšením sekrece protizánětlivých cytokinů neboli signálních molekul.

Nejnovější studie zkoumají možnost aplikace exosomů odvozených od kmenových buněk jakožto lokální aplikací ke zmírnění lokálního zánětu kůže pozorovaného u psoriázy. Psoriáza je zánětlivé onemocnění, které se projevuje lokálními kožními lézemi.

Je důležité si uvědomit, že psoriáza je chronické onemocnění a vyžaduje komplexní přístup k léčbě. Před zahájením jakékoli nové léčby je vždy nezbytné konzultovat s dermatologem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Exosomy a Psoriáza

Zánět při psoriáze zahrnuje složité vzájemné působení mezi vrozeným a adaptivním imunitním systémem. Ačkoli způsob interakce těchto dvou systémů není zcela jasný, signalizující cytokiny byly prokázány jako klíčové pro patogenezi psoriázy. Nejnovější studie prokazují imunomodulační vlastnosti exozomů, včetně regulace prozánětlivého mikro prostředí.

Jedna studie prokázala že topicky aplikované MSC exosomy dokážou snížit hladinu kritických psoriatických cytokinů IL-17 a IL-23 a komplexu C5b-9. Tento efekt byl pozorován i u mírné formy psoriázy vyvolané třídenní léčbou. IL-17 a IL-23  jsou hlavní cytokiny spojené s vznikem psoriázy a jsou také hlavními terapeutickými cíli při její léčbě.

Topická aplikace MSC exosomů v modelu psoriázy vyvolané vedla ke snížení hladiny C5b-9 a IL-17. Část epidermis zvaná stratum corneum je oblastí s vysokou imunitní reaktivitou a topická aplikace exosomů může efektivně zmírnit imunitní reaktivitu v této oblasti. Doprovázené snížení aktivity komplementu a neutrofilů může také zmírnit šíření a zesilování zánětlivých signálů v celé oblasti psoriatické kůže, neboť tyto složky představují první linii obrany imunitního systému.

Ilustrace topicky aplikovaných exosomů lokalizují v epidermis (stratum corneum), kde inhibují imunitní reaktivitu u psoriázy

Ačkoliv kosmetické přípravky včetně našich exosomů mohou přispívat k zmírnění psoriázy, je důležité si uvědomit, že psoriáza je chronické onemocnění a vyžaduje komplexní přístup k léčbě. Před zahájením jakékoli nové léčby je vždy nezbytné konzultovat s dermatologem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Zhang, B.; Lai, R.C.; Sim, W.K.; Choo, A.B.H.; Lane, E.B.; Lim, S.K. Topical Application of Mesenchymal Stem Cell Exosomes Alleviates the Imiquimod Induced Psoriasis-Like Inflammation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 720. https://doi.org/10.3390/ijms22020720