Průběžná kontrola kvality kosmetických produktů řady allstem. a estéme má prvořadý význam. Práce s tkáňovými kulturami včetně kmenových buněk a jejich derivátů vyžaduje kromě odborných znalostí určitou míru dovedností zahrnující preciznost, obezřetnost a především bezpečnost. Laboratoře Scimed Biotechnologies akreditované v oboru lékařské mikrobiologie dle požadavků ČSN EN ISO 15189:2013 přijímá veškerá opatření za účelem zabezpečení čistoty produktů. Průběžná kontrola mikrobiologického stavu materiálů používaných ve výrobním procesu s cílem předcházet pronikání mikroorganismů je nedílnou součástí systému jakosti, který zabezpečuje sterilitu při propouštění výrobků.

Laboratoře Scimed Biotechnologies jsou vybaveny moderními přístroji a metodami v oblasti buněčné biologie. Práce s buněčnými kulturami včetně pravidelných zkoušek na sterilitu se provádí podle pokynů a doporučení SZÚ v laminárních boxech o třidě čistoty A zaručující čisté prostředí.

Hlavním nástrojem garantující čistotu produktů je monitorovací systém BACT/ALERT® 3D. Sofistikovaný automatizovaný mikrobiální detekční systém přináší výhody v každém aspektu hemokultivačních vyšetření zajišťujících optimální prostředí pro záchyt široké řady mikroorganismů včetně bakterií. Náš systém využívá kolorimetrickou detekci díky speciálním senzorům na bázi tekutých emulzí (LES) ve spodní části každé kultivační lahvičky, které viditelně změní barvu při každé změně pH v důsledku zvýšené produkce CO2 mikroorganismů. Přístroje pravidelně měří změny každých deset minut, které následně analyzují. Sofistikované algoritmy, včetně unikátního „prahového“ algoritmu, zajišťují včasnou detekci mikroorganismů. Unikátní kolorimetrická technologie předčí jiné technologie redukcí falešně negativních výsledků. Bezpečnost a efektivita jsou zajištěny prostřednictvím médií, které jsou rozvíjeny společností bioMerieux.

Tým vědců a pracovníků laboratoří Scimed také využívá polymerázovou řetězovou reakci (PCR) pro propuštění kosmetických přípravků. Metoda PCR se stala nepostradatelnou pro detekci onemocnění COVID-19, a je také stanovena jako metoda s nejvyšší citlivostí při detekci kontaminace Mykoplasmy v buněčných kulturách a dalších biologických materiálech odvozených
z buněk. Pro její detekci se vyžaduje nesmírně malé množství DNA mykoplasmy na objem vzorku. Metoda je specifická pro výrazně konzervovaný rRNA operon, kodující oblast 16S rRNA
v genomu mykoplasmy. Tímto se umožňuje detekce všech Mycoplasma, Acholeplasma a Ureaplasma druhů které se obvykle vyskytují jako kontaminanty v buněčných kulturách.

Díky dlouholetým zkušenostem a moderní technikou v oblasti buněčné biologie Vám produkty allstem. a estéme představují inovační propojení kosmetických produktů s nejnovějšími vědeckými poznatky, které zaručí zdraví, krásu a dlouhověkost Vaší pokožky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *